Aleksandra Kosnowicz-Jędruch

©Aleksandra Kosnowicz-Jędruch 2023

Kinga Macharzyńska diploma collection | Model – Agata Macharzyńska