Aleksandra Kosnowicz-Jędruch

©Aleksandra Kosnowicz-Jędruch 2023

About the family…

Podczas spędzanych wspólnie (jak co roku) świąt Bożego Narodzenia zadałam wszystkim członkom mojej rodziny pytania:

  1. Czym jest dla Ciebie rodzina
  2. Czy jest dla Ciebie ważna oraz dlaczego

Osobiście uzmysłowiłam sobie jak bardzo bliscy są dla mnie ważni po samobójczej śmierci mojego Taty w roku 2019. Wykonane przeze mnie działanie miało na celu poznanie tego co sądzą na ten temat moi krewni, oraz jak wiek, wykształcenie, doświadczenie życiowe może wpływać na ich perspektywę. 

Fotografie zostały wykonane w rodzinnym domu moich dziadków, w pierwszy dzień Świąt, przed Mszą Świętą w intencji mojego Taty, tuż przed trzecią rocznica jego śmierci. 

Więcej niebawem. 

fragmenty kazania z Mszy Świętej w intencji mojego Taty, 25.12.2022 | ks. Marcin Zdon