Aleksandra Kosnowicz-Jędruch

©Aleksandra Kosnowicz-Jędruch 2023

Designs – Sonia Małolepsza | Models – Kinga Mielczarek, Paweł Jarosław Pałyga