Aleksandra Kosnowicz-Jędruch

©Aleksandra Kosnowicz-Jędruch 2023Popiół i diament – C.K. Norwid

Co­raz to z Cie­bie jako z drza­zgi smol­nej
Wo­ko­ło lecą szma­ty za­pa­lo­ne
Go­re­jąc nie wiesz czy sta­wasz się wol­ny
Czy to co Two­je bę­dzie za­tra­co­ne
Czy po­piół tyl­ko zo­sta­nie i za­męt
Co idzie w prze­paść z bu­rzą.
Czy zo­sta­nie
Na dnie po­pio­łu gwiaź­dzi­sty dy­ja­ment
Wie­ku­iste­go zwy­cię­stwa za­ra­nie?

Wia­ry dziś ży­czę To­bie, że zo­sta­nie
Bo na tej zie­mi je­steś po to wła­śnie
By z ognia zglisz­cza
Mógł po­wstać dy­ja­ment
Wie­ku­iste­go zwy­cię­stwa za­ra­nie

Czy wiesz, że je­steś po to wła­śnie!

Po­łóż rękę na ser­cu
Otwórz oczy sze­ro­ko i skacz!
Po­wiedz: Te­raz lub ni­g­dy
Za­miast: Bę­dzie co ma być
I nie cze­kaj aż głód speł­ni
Two­je cier­pie­nie! Tak!A series of photographs telling the story of Thumbelina, in which I found the story of my life.

The project was made with great team from Cracow:

Model – Alicja Jurek

Styl – Dominika Opioła

Make up – Maja Bławuciak

Packshots part – Katarzyna Adamczak

Light – Grzegorz Olszewski